OVERZICHT Deze website wordt beheerd door Megapro European Partner Akta Trading Holland BV. De begrippen “wij”, “ons” en “onze” op de website verwijzen naar Megapro European Partner Akta Trading Holland BV. Deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die vanaf deze website beschikbaar zijn, wordt u, als gebruiker, aangeboden door Megapro European Partner Akta Trading Holland BV op voorwaarde dat u akkoord gaat met het volledige beleid en met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze website te bezoeken en/of een aankoop bij ons te doen, gaat u met ons een “Dienst” aan en gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan de volgende voorwaarden en bepalingen (“Servicevoorwaarden”, “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waar in deze Voorwaarden naar wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers als browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of personen die een inhoudelijke bijdrage aan de website leveren.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of door gebruik van enig deel van de website, gaat u ermee akkoord gehouden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan bestaat de mogelijkheid dat u geen toegang krijgt tot de website of geen gebruik kan maken van de diensten. Indien deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, dan is de aanvaarding daarvan uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functionaliteiten of tools die aan de huidige webwinkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Op deze pagina kunt u op elk moment de recentste versie van de Servicevoorwaarden vinden. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Wanneer u gebruik blijft maken van of toegang behoudt tot onze website na bekendmaking van eventuele wijzigingen, houdt aanvaarding van die wijzigingen in.

Onze webwinkel wordt gehost op WooCommerce. Zij voorzien ons van het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

PARAGRAAF 1 – VOORWAARDEN WEBWINKEL Door in te stemmen met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in het land of in de provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in het land of in de provincie waar u woont en dat u een minderjarige toestemming hebt gegeven om deze website te gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Dienstverlening geen wetten overtreden die in uw rechtsgebied gelden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, wetten ten aanzien van auteursrecht). U mag geen computerwormen, virussen of andere schadelijke codes verzenden en overbrengen. Een inbreuk op of een overtreding van een van de Voorwaarden leidt tot een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

PARAGRAAF 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook onze Dienst aan iemand te weigeren. U begrijpt dat uw informatie (met uitzondering van creditcardgegevens) zonder versleuteling (encryptie) kan worden overgedragen en dat dit het volgende omvat: (a) overdrachten via verschillende netwerken, en (b) wijzigingen om te voldoen aan en systemen aan te passen aan de technische eisen van aangesloten netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld verzonden tijdens overdrachten via netwerken. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel onderdeel van de Dienst, het gebruik van de Dienst, de toegang tot de Dienst of elk contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, vermenigvuldigt, dupliceert, kopieert, verkoopt, doorverkoopt of uitbuit zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn enkel opgenomen om het lezen te vergemakkelijken en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

PARAGRAAF 3 – JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE Wij zijn niet verantwoordelijk indien informatie die op deze website is geplaatst, onnauwkeurig, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze website dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen noch mag het materiaal als betrouwbare bron worden gebruikt zonder het raadplegen van primaire, nauwkeurigere, volledigere of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze website is op uw eigen risico. Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de inhoud van deze website aan te passen. Wij zijn echter niet verplicht om de informatie, om het even welke, op onze website te updaten. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op en aan onze website te controleren.

PARAGRAAF 4 – DIENST- EN PRIJSWIJZINGINGEN De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Dienst (of een onderdeel of de inhoud daarvan) aan te passen of ermee te stoppen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, prijsaanpassing, opschorting of beëindiging van de Dienst.

PARAGRAAF 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) Het is mogelijk dat bepaalde producten of diensten uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte aantallen hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of worden geruild volgens ons Retourbeleid. Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en de foto’s van de producten die in onze webwinkel worden aangeboden, zo goed mogelijk te tonen. Wij kunnen niet garanderen dat het beeldscherm van uw computer de kleuren op een juiste wijze weergeeft. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of Diensten te beperken tot enig persoon, geografische regio of rechtsgebied. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden te beperken van de producten of diensten die wij aanbieden. Wanneer wij dat nodig achten, dan kunnen alle productbeschrijvingen of -prijzen op elk moment worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van een bepaald product. Elk aanbod van welk product of elke dienst dan ook op deze website is nietig, waar verboden. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of elk ander materiaal dat door u wordt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat enige fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.

PARAGRAAF 6 – JUISTHEID VAN FACTUUR- EN ACCOUNTINFORMATIE Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een bestelling te weigeren die u bij ons plaatst. Wij mogen, naar ons eigen oordeel, de aantallen die door een persoon, door een huishouden of per bestelling kunnen worden gekocht, te beperken of te annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of met hetzelfde klantenaccount en/of dezelfde creditcard, en/of bestellingen die hetzelfde factuuradres en/of leveringsadres hebben. In het geval dat wij een wijziging aanbrengen in een bestelling of in het geval dat wij een bestelling annuleren, dan kunnen wij u daarvan op de hoogte te stellen door contact met u op te nemen via het e-mailadres, het factuuradres of telefoonnummer dat u hebt doorgegeven op het moment dat u de bestelling plaatste. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden wanneer het lijkt dat deze bestellingen, naar ons eigen oordeel, zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U gaat ermee akkoord dat u actuele, complete en juiste aankoop- en accountinformatie verstrekt bij alle aankopen die u doet in onze webwinkel. U gaat ermee akkoord dat u direct uw accountinformatie en andere gegevens bijwerkt, met inbegrip van uw e-mailadres en het nummer en de vervaldatum van uw creditcard, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en wij contact met u kunnen opnemen indien dat nodig is. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons Retourbeleid.

PARAGRAAF 7 – OPTIONELE TOOLS Wij kunnen u toegang geven tot tools van derde partijen die wij niet bewaken en waar wij geen controle of zeggenschap over hebben. U accepteert en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot zulke tools geven “zoals deze zijn” (as is) en “zoals deze beschikbaar zijn” (as available) zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook, en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor hetgeen voorkomt uit of gerelateerd is aan uw gebruik van optionele tools van derden. Enig gebruik door u van optionele tools die worden aangeboden via de website, is volledig voor uw eigen risico en ter eigen beoordeling. Tevens dient u er zeker van te zijn dat u bekend bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarmee de tools worden aangeboden door de betreffende derde partij(en). In de toekomst kunnen wij ook nieuwe diensten en/of functionaliteiten aanbieden via de website (waaronder de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functionaliteiten en/of diensten vallen ook onder deze Servicevoorwaarden.

PARAGRAAF 8 – LINKS VAN DERDE PARTIJEN Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienstverlening, kan materiaal van derde partijen bevatten. Links van derde partijen op onze website kunnen u leiden naar websites van derde partijen die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of het evalueren van de inhoud of de juistheid van enig materiaal van derde partijen of voor elk ander materiaal of elke andere producten/diensten van derde partijen. Wij geven ook geen garantie af en hebben geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig materiaal van derde partijen of voor elk ander materiaal en/of elke andere producten/diensten van derde partijen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of enige schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met websites van derde partijen worden gedaan. Lees zorgvuldig het beleid en de activiteiten van de derde partij door en zorg ervoor dat u dat beleid begrijpt voordat u een transactie met de derde partij aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derde partijen, moeten worden gericht aan de derde partij.

PARAGRAAF 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN Indien u, op ons verzoek, bepaalde bijzondere inzendingen doet (bijvoorbeeld een inzending voor een prijsvraag) of indien u zonder een verzoek van onze kant creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of soortgelijk materiaal instuurt, of dit nu online, via e-mail, via de post of anderszins gebeurt (hierna tezamen ‘opmerkingen’ genoemd), dan gaat u ermee akkoord dat wij, op elke moment, onbeperkt, elk van deze opmerkingen kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen of anderszins op ons medium kunnen gebruiken. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn om (1) opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) compensatie te betalen voor opmerkingen of (3) te reageren op opmerkingen. Wij kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen wanneer wij die inhoud, naar ons eigen oordeel, onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk achten of die het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden schendt. U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen enkel recht schaadt van welke derde partij dan ook, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, recht op privacy, persoonlijkheidsrecht of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten noch dat deze geen computervirus of andere malware zullen bevatten welke op enigerlei wijze invloed zou kunnen hebben op de werking van de Dienst of enige verwante website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken en uzelf niet voordoen als iemand anders dan uzelf. Ook mag u ons of derde partijen niet anderszins misleiden over de herkomst van de opmerkingen. U bent zelf de enige verantwoordelijke voor al uw opmerkingen en voor de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor en zijn niet aansprakelijk voor welke opmerking dan ook die u of een derde partij post.

PARAGRAAF 10 – PERSOONLIJKE GEGEVENS Op het verstrekken van persoonlijke gegevens via de webwinkel is ons Privacybeleid van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons Privacybeleid.

PARAGRAAF 11 – FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES Soms kan er informatie op onze website of in onze Dienst staan, die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat. Deze kunnen gerelateerd zijn aan productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onjuistheden of omissies te verbeteren of te corrigeren en om informatie te veranderen of bij te werken. Daarnaast behouden wij ons het recht voor om op elk moment bestellingen te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving, indien informatie van welke aard dan ook in de Dienst of op enige gerelateerde website onjuist is (dit geldt ook wanneer u al een bestelling hebt geplaatst). Wij zijn niet verplicht om informatie in de Dienst of op enige verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve indien de wet dat vereist. Geen enkele in de Dienst of op enige verwante website toegepaste datum voor updates of verversing mag worden opgevat als een teken dat alle informatie in de Dienst of op enige verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

PARAGRAAF 12 – NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de website of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor elk onwettig doeleinde; (b) om anderen aan te sporen onwettige activiteiten uit te voeren of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, landelijke, provinciale of gemeentelijke wet- en regelgeving of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, of om deze rechten te schenden; (e) om mensen lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden, die op enigerlei wijze de functionaliteit of de werking van de Dienst, enige verwante website, andere websites of het Internet zullen of kunnen aantasten; (h) om persoonsgegevens van anderen te verzamelen en te tracken; (i) voor spammen, phishing, pharming, pretext, spider, crawlen of scrapen; (j) voor elk obsceen of immoreel doeleinde; of (k) om de veiligheidsvoorzieningen van de Dienst of enige verwante website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. Indien u een van deze verboden schendt, dan behouden wij ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of enige verwante website te beëindigen.

PARAGRAAF 13 – AFWIJZING VAN GARANTIE; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID Wij kunnen niet garanderen en waarborgen noch de verantwoordelijk nemen dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die mogelijk kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Dienst, juist en betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder u daarvan in kennis te stellen. U gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik, of het onvermogen tot gebruik, van de Dienst geheel voor uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die aan u worden geleverd middels deze Dienst worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) voor uw gebruik aangeboden “zoals deze is” (as is) en “zoals deze beschikbaar is” (as available), zonder eigen vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopkwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duur, aanspraak en niet-schending. In geen geval zal Megapro, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, vertegenwoordigers, contractpartijen, stagiair(e)s, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enige schade, verlies, claim, of enige directe, indirecte, incidentele, strafbare, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenderving, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de service of producten die via de Dienst zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of enig product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die via de Dienst is geplaatst, is verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld, zelfs indien u op de hoogte was gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat het in sommige landen of rechtsgebieden niet is toegestaan om aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade uit te sluiten of te beperken, is onze aansprakelijkheid in de betreffende landen of rechtsgebieden beperkt tot de maximale door de wet toegestane omvang.

PARAGRAAF 14 – SCHADELOOSSTELLING U gaat ermee akkoord dat u Megapro en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, contractpartijen, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiair(e)s en werknemers vrijwaart, verdedigt en schadeloos stelt tegen elke claim of eis, inclusief billijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waar in deze Servicevoorwaarden naar wordt verwezen, of uw overtreding van de wet of de rechten van een derde partij.

PARAGRAAF 15 – SCHEIDBAARHEID Indien wordt vastgesteld dat een bepaling in deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, dan zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover dat is toegestaan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bovendien zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn afgescheiden van deze Servicevoorwaarden, waarbij een dergelijke vaststelling geen invloed zal hebben op de geldigheid en de afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

PARAGRAAF 16 – BEËINDIGING De verplichtingen en de aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan. Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze door u of door ons worden beëindigd. U mag deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons ervan op de hoogte te stellen dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze Diensten, of wanneer u stopt met het gebruiken van onze website. Indien u naar ons oordeel nalaat of indien wij vermoeden dat u nalaat om een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden na te leven, dan kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. In dat geval blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging verschuldigd zijn en/of kan aan u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

PARAGRAAF 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST Indien wij een recht op grond van deze Servicevoorwaarden of een bepaling daarvan niet uitoefenen of afdwingen, dan houdt dit niet in dat wij afzien van dat recht of die bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleids- of uitvoeringsregels die door ons op deze website of over de Dienst worden geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Servicevoorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet in het nadeel van de opstellende partij worden uitgelegd.

PARAGRAAF 18 – TOEPASSELIJK RECHT Op deze Servicevoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten verlenen, is het Nederlandse recht van toepassing.

PARAGRAAF 19 – WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN Op deze pagina kunt u op elk moment de recentste versie van de Servicevoorwaarden vinden. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Wanneer u gebruik blijft maken van of toegang behoudt tot onze website of de Dienst na bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden, dan houdt dat aanvaarding van die wijzigingen in.

PARAGRAAF 20 – CONTACTINFORMATIE Wanneer u vragen hebt over onze Servicevoorwaarden, dan kunt u deze sturen naar: info@megaprotools.eu.

GEPRODUCEERD IN NOORD-AMERIKA

Jouw schroevendraaier is met trots ontworpen en in elkaar gezet en gecontroleerd door de Megapro familie in Canada en de VS.

LEVENSLANGE GARANTIE

Al onze in Verenigde Staten en Canada geproduceerde schroevendraaiers worden geleverd met een levenslange garantie - en niemand heeft ooit een kapot handvat teruggestuurd naar ons.

GEPATENTEERDE TECHNOLOGIE

De schroevendraaiers van Megapro zijn geproduceerd met gepatenteerde functionaliteiten die zijn ontworpen om je leven gemakkelijker te maken. Je zult het verschil voelen.

GRATIS VERZENDING BINNEN NEDERLAND

Gratis verzending binnen Nederland.

Winkelmand
Er zijn nog geen producten in je winkelmand.
Doorgaan met winkelen